פרטים מקצועיים  image
השכלה אקדמית והכשרה: 
בוגר פסיכולוגיה, אונ' בן-גוריון.
מוסמך ביבליותרפיה, סמינר הקיבוצים, התמחות במחלקת טיפול-יום, מבוגרים, ביה"ח הפסיכיאטרי ב.יעקב.

ניסיון מקצועי:
מטפל רגשי, מרפאת בריאות הנפש, מבוגרים, רחובות - "מרחבים".
מטפל רגשי, מרפאות חוץ, מבוגרים, ביה"ח הפסיכיאטרי ב.יעקב - "מרחבים".
מטפל רגשי, המחלקה לטיפול יום מבוגרים, ביה"ח הפסיכיאטרי ב.יעקב - "מרחבים".
מטפל רגשי, שפ"ח ראשל"צ.
מטפל רגשי, חטיבה עליונה וחטיבת ביניים, מקיף ח', ראשל"צ.
מטפל רגשי, ישיבה תיכונית, "צביה אלישיב", לוד