טיפול רגשי באוריינטציה דינמית מבוסס על יצירת הקשר בין מטופל ומטפל.‏ ביסוס והעמקת הקשר מובילים ל "היות יחד", יצירת יחידה אחת של מחשבה ותחושה המאפשרת למטופל ‏לחשוב ‏את עצמו באופן מבסס, מצמיח ומחזק.‏ טיפול רגשי אונליין נשען על המפגש הייחודי בין מטפל למטופל, יש מקרים בהם כדאי וצריך להתחיל את הקשר ‏במפגשי פנים אל פנים ויש מקרים בהם נוצר קשר מיטיב וחזק, החל מההתחלה, באמצעות המפגש הוירטואלי.‏ אף שטיפול רגשי אונליין מציב מספר אתגרים טכניים, מנסיוני, דאגה ל "סטינג" הטכני מפנה את המקום לקרבה ושותפות. טיפול רגשי אונליין מתאים לדוברות.י עברית בישראל ובעולם, אני זמין ופתוח, ככל שניתן, לתיאום וקביעה.