אני יודע עד כמה עשויה להיות קשה המחויבות הכלכלית הכרוכה בטיפול רגשי פרטי.
בחרתי במסגרת יכולותיי הכלכליות להעניק מחיר מופחת למטופל\ת החווה קושי כלכלי.
הלוואי ויעלה בידי לעזור. ‏‏